Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Nowe bezpłatne szkolenia z zakresu technologii informacyjnej dla nauczycieli wszystkich typów szkół!


Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej (TI), a także podniesienie zdolności szkół do organizowania i prowadzenia doskonalenia nauczycieli w tejże dziedzinie.

Projekt trwa od sierpnia 2010 do lipca 2011. W jego ramach odbywają się serie trzech bezpłatnych 25-godzinnych szkoleń doskonalących umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej w zawodzie nauczyciela.

Szkolenia kierowane są do nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych, którzy pragną rozwinąć lub uzupełnić własne kompetencje w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w pracy zawodowej, w tym pracy dydaktycznej z uczniami.


Uwaga! Zapraszamy także trenerów technologii informacyjnej do współpracy w ramach projektu!


Projekt 'Teach-IT.net na Śląsku. Doskonalenie nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej' jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Szczegóły dotyczące projektu już wkrótce będzie można znaleźć na stronie projektowej: www.silesia.teach-it.net


Informacji udziela Sekretariat KANY - tel. 32 230 89 41, w godzinach: 9:00 - 15:00.

E-mail: info@silesia.teach-it.net

18.08.2010

Pobierz pliki

ulotka do pobrania (1.59 MB)

plakat do pobrania (971.21 kB)

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81