Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Przygotowania do II edycji projektu 'IV władza z klasą. Szkolny koncern medialny.'


Już od 1 września 2010 rozpoczynamy nabór do II edycji projektu 'IV władza z klasą. Szkolny koncern medialny.'

Przypomnijmy: projekt Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny został stworzony z myślą o licealistach, którzy świadomi wyzwań współczesnego świata chcą przygotować się do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Celem projektu jest przekazanie młodym ludziom kluczowych umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych oraz przedsiębiorczości i stworzenie im warunków do zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego w oparciu o specjalny program edukacyjny.

W ramach programu tworzone są zespoły redakcyjne, które odpowiadają za stworzenie profesjonalnego internetowego koncernu medialnego w języku polskim i angielskim. w każdym zespole potrzebny jest: redaktor naczelny, dziennikarz, tłumacz, grafik, informatyk, PR–owiec. Zespoły redakcyjne pracują pod opieką nauczyciela przygotowanego do tej roli podczas warsztatów metodycznych. W ramach projektu Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny przygotowane są również narzędzia wspomagające pracę uczniów i ich opiekunów: kursy e-learningowe, warsztaty, spotkania z dziennikarzami oraz specjalnie opracowane podręczniki.

Najbardziej spektakularnym etapem projektu jest konkurs. Stworzone przez uczniów koncerny medialne są wnikliwie oceniane przez ekspertów. Na najlepsze zespoły czekają atrakcyjne nagrody.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli liceów z województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są tutaj.


Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w projekcie!


Projekt Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, a partnerami Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach.

18.08.2010

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81