Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Spotkanie z mistrzem w projekcie 'IV wladza z klasą. Szkolny koncern medialny'.


Panel Dyskusyjny organizowany w ramach Spotkań z Mistrzem (projekt 'IV władza z klasą. Szkolny koncern medialny') odbył się w dniu 20 marca 2010.

Osoby zaproszone do udziału w Panelu Dyskusyjnym to:

Tytuł panelu dyskusyjnego brzmiał: 'Jak zostać dziennikarzem z klasą'.

W trakcie spotkania omawiane były między innymi takie zagadnienia jak:

23.03.2010

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81