Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNO¦CI

Trwa nabór na szkolenia w ramach projektu 'e.Teach-it.net'!

Trwa nabór na szkolenia w ramach projektu 'e.Teach-it.net. Modelowe doskonalenie zawodowe w dziedzinie IT dla animatorów życia społecznego w Polsce Południowej'.

Serdecznie zapraszamy na stronę harmonogramu szkoleń. Prosimy zapoznać się z aktualnymi terminami poszczególnych szkoleń.

Harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie Projektu http://www.e.teach-it.net/harmonogram.php.

05.02.2010

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81