Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA


PROJEKTY KANY
ZST
NOWE PERSPEKTYWY – samodzielnie i aktywnie w społeczeństwie i na rynku pracy
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
Projekty prowadzone w KANIE:
AKTUALNOŚCI

Polsko-ukraińska współpraca edukacyjna


W KANIE odbywa się szkolenie dla przedstawicieli oświaty z Ukrainy, w ramach realizacji nowego projektu "Teach-IT.net". Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy na Ukrainie", dofinansowanego przez rządy Polski i Kanady, poprzez program Polsko-Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej, zarządzany przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Projekt ma na celu przygotowanie infrastruktury i zasobów ludzkich do implementacji rezultatów unijnego projektu Teach-IT.net na Ukrainie. Dzięki temu zmniejszona zostanie jedna z podstawowych barier w budowie społeczeństwa opartego na wiedzy – nieumiejętność stosowania przez nauczycieli technologii informacyjnej w procesie nauczania.

W ramach projektu zostaną zbudowane podstawy kolejnych etapów wdrożenia programu Teach-IT.net, finansowanych z innych źródeł. Powstanie zaplecze techniczne i administracyjne oraz przygotowany zostanie odpowiedni zespół do realizacji wszystkich działań. W ramach projektu przewiduje się: wyposażenie sali komputerowej i biura (Lwów), przeprowadzenie szkolenia dla 16 metodyków edukacji IT, decydentów w dziedzinie edukacji, menedżerów oświaty (Gliwice), zorganizowanie konferencji z udziałem ok. 200 osób (Lwów), mającej na celu upowszechnienie programu Teach-IT.net, dobór zespołu projektowego (metodyków, tłumaczy, trenerów, grafików, webmasterów), który podejmie się implementacji programu Teach-IT.net na Ukrainie.

11.10.2006

©2014 KANA Gliwice    Telefon: (032) 230-89-41    Fax: (32) 718 63 81