The Catholic Youth Education Centre KANA


ZST
Program rozwojowy dla Technikum nr 3 w Gliwicach
MO-X-PI
Ksztalcenie pelne wyobrazni
Siemens Stiftung
NEWS

Ladies and Gentlemen,

KANA Gliwice is not just an educational service provider. We are innovators in our community, who prepare the younger generations to be dedicated employees, successful entrepreneurs and socially responsible members of their community.

Read full message


Cooperating Organisations

MICROSOFT Microsoft
CJD Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD)
SIEMENS Siemens
FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundacja "Edukacja dla Demokracji"
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "EDUCOM" w Lublinie
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen
Ukrainian Catholic University
Univeristy of Tampere
Pedagogické centrum Český Těšín
fundacja batorego Fundacja Batorego
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit
PHARE PHARE Fund

©2011 KANA Gliwice    Telephone: (+4832) 230-89-41    Fax: (+4832) 494-45-42